Hvordan kan vi hjælpe dig?


Du vil modtage en notifikation, når du får tilbudt et job, medmindre du har fravalgt dette. Du kan så vælge at ”acceptere” eller ”afvise” ployet.
Hvis du ikke besvarer anmodningen, vil du ikke længere modtage jobtilbud fra denne arbejdsgiver, og du risikerer at systemet vil registrere dig som værende ”inaktiv”. Det vil sige, at du ikke vil blive kontaktet angående jobs. Så sørg for at besvare henvendelserne.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et ploy er noget for dig, kan du skrive til arbejdsgiveren i meploy-chatten for at få svar på dine spørgsmål. Det kan også være, at arbejdsgiveren har nogle spørgsmål til dig, inden de vil hyre dig. De vil som regel stille disse spørgsmål i chatten.


Du har her muligheden for at skrive en kort ansøgning til det specifikke ploy. Fortæl hvem du er, og hvorfor du er den helt rette til dette ploy. Det vil fremme dine chancer for at få jobbet!

Ligeledes kan du i meploy-chatten stille arbejdsgiveren et spørgsmål, hvis der er noget, du vil have afklaret, inden du søger jobbet.
Når du har ansøgt jobbet, er det op til arbejdsgiver at ”godkende” eller ”afvise” dig til jobbet. Du har først fået jobbet, når du har modtaget en officiel godkendelse fra arbejdsgiver. Herefter kan du betragte jobbet som dit.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

Du vil blive aflønnet efter de samme regler og overenskomster, som er gældende på en given arbejdsplads. Det vil sige, at hvis de faste medarbejdere får løntillæg ved overarbejde, vil du også få det.


Virksomheden du arbejder for sætter timelønnen for dit ploy. Har virksomheden en overenskomst er du aflønnet i henhold til denne. Har virksomheden ikke en overenskomst, aflønnes du på lige fod med arbejdspladsens fastansatte der udfører
tilsvarende arbejdsopgaver. Som angivet i din kontrakt er minimumslønnen på meploy 120 DKK/timen plus feriepenge og ATP. Dette betyder, at en virksomhed på meploy ikke kan sætte en timeløn, der er lavere end dette.


Meploy anvender som udgangspunkt altid dit hovedkort. Ønsker du at ændre dette, skal du kontakte os via nedenstående formular, og skriv hvilket skattekort du ønsker, at vi benytter.


For at modtage din løn, skal du have registreret dine timer korrekt via tjek ind/ud funktionen. Venligst tjek, at du har fuldført dine ploys ved at logge ind på din meploy konto, og klikke på opgaver. Har du glemt, at tjekke ind/ud af et ploy, kan du fuldføre dette ved at klikke på det pågældende ploy og trykke “Ploy fuldført”. Herefter, vil dine timer blive sendt til godkendelse hos virksomheden, du har arbejdet for. Vær venligst opmærksom på, at virksomheden ikke er forpligtet til, at godkende dine timer hvis disse bliver indrapporteret senere end 48 timer efter vagt start. Meploy kan derfor ikke garantere lønudbetaling for timerne, hvis du fuldføre dit ploy for sent.

Manglende lønudbetaling kan også skyldes, at du ikke har udfyldt dine betalingsoplysninger og personlige informationer korrekt. Vi kan kun udbetale løn til dig, hvis vi har udfyldt korrekt registrerings- og kontonummer, samt dit fulde navn, adresse og CPR-nummer.


Din lønseddel bliver sendt til den emailadresse, som du har tilmeldt dig meploy med sidste bankdag i måneden. Venligst tjek din indbakke samt spamfilter. Har du fortsat ikke modtaget din lønseddel, så kontakt os via formularen nedenfor.


For at modtage din løn, skal du have registreret dine timer korrekt via tjek ind/ud funktionen.
Venligst tjek, at du har fuldført dine ploys ved at logge ind på din meploy konto, og klikke på opgaver. Har du glemt, at tjekke ind/ud af et ploy, kan du fuldføre dette ved at klikke på det pågældende ploy og trykke “Ploy fuldført”. Herefter, vil dine timer blive sendt til godkendelse hos virksomheden, du har arbejdet for. Vær venligst opmærksom på, at virksomheden ikke er forpligtet til, at godkende dine timer hvis disse bliver indrapporteret senere end 48 timer efter vagt start. Meploy kan derfor ikke garantere lønudbetaling for timerne, hvis du fuldføre dit ploy for sent. Klik her for spørgsmål angående timeregistrering på meploy.

Husk, at der også bliver trukket SKAT af din løn. Tjek din lønseddel som du har fået tilsendt per mail, for udspecificering heraf. Meploy anvender dit hovedkort til lønkørsel, ønsker du at ændre dette, se venligst afsnittet Hvordan ændrer jeg hvilket skattekort, jeg bruger på meploy? Har du yderligere spørgsmål angående SKAT, kontakt venligst SKAT herom.


Dine arbejdstimer bliver først synlige i lønfunktionen, når virksomheden du har arbejdet for, har godkendt dine timer. Vi opfordrer altid virksomhederne til at godkende vagter løbende.


Meploy kan desværre ikke udsætte udbetaling af løn. Du vil derfor få udbetalt din løn for pågældende lønperiode sidste bankdag i måneden.


Dine arbejdstimer bliver automatisk registreret, når du tjekker ind og ud af dit ploy. Herefter, sendes disse til godkendelse hos den virksomhed, som du for arbejdet hos. Når timerne er godkendt, kan du se hvad der bliver sendt til udbetaling i lønfunktionen på din meploy konto. Lønperioden løber fra d. 24. til d. 23. og udbetales af meploy én gang sidste bankdag i måneden. Du får selvfølgelig altid en lønseddel tilsendt per mail, men har også mulighed for, at få det fulde overblik over dine timer, samt tjekke din løn i lønfunktionen.


Lønnen i ploybeskrivelse er en gennemsnitsberegning af lønnen for de angivne arbejdstimer samt tidsrum. Har virksomheden du arbejder for tillæg for arbejde på særlige tidspunkter, kan lønnen variere hvis dit mødetidspunkt er forskudt, eller hvis du får tidligere fri, end hvad der er angivet i ploy-beskrivelsen.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

Når du er ankommet til arbejdspladsen, omklædt og klar til at arbejde, tjekker du ind ved at åbne meploy appen og klikke på den røde “tjek ind” knap. Når dette er gjort, registrerer vores system, at du er mødt op til din vagt. Så snart du er færdig med dit arbejde, åbner du ligeledes appen og klikker på den røde “tjek ud” knap, som også giver dig mulighed for at angive din pause.

Herefter, bliver dine arbejdstimer sendt til godkendelse hos den virksomhed, som du har arbejdet hos. Vær opmærksom på, at dit mødetidspunkt automatisk rettes, til hvad der er angivet i ploy-beskrivelsen, hvis du tjekker ind før tid.


For at kunne få løn for dit arbejde via meploy, skal dine timer registreres på platformen. Det er derfor vigtigt, at du altid har et ploy, som du kan tjekke ind og -ud af, inden at du starter din vagt. Har virksomheden du arbejder hos, bedt dig om at arbejde uden et ploy, skal du kontakte meploy med det samme via nedenstående kontaktformular.
Venligst angiv dato og tidspunkt for vagten, arbejdspladsen, samt hvem der har bedt dig møde op.


Har du tjekket ind forkert, skal du kontakte meploy teamet. Dette kan gøres på telefon +45 93 60 93 92 eller via nedenstående kontaktformular. Husk at inkludere hvilken virksomhed du arbejder for, hvornår du er mødt på arbejde, samt årsag til forkert tjek ind. Vi vil følge op på det og vende tilbage til dig snarest muligt.


Arbejder du længere, end hvad der er angivet i ploy-beskrivelsen, skal dette være godkendt af en vagtleder fra arbejdspladsen. Du skal angive, hvem der har godkendt din overtid, samt årsag til overarbejde i kommentarfeltet, når du tjekker ud. Har du ikke angivet, hvorfor du har haft overtid, eller hvem der har godkendt dette, kan vi ikke garantere, at virksomheden godkender dine timer - så husk dette!

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

I tilfælde af sygdom, skal du kontakte meploy på telefon: +45 93 60 93 92 indenfor nedenstående tidsintervaller, som afhænger af dine arbejdstider. Nogle dage kan være mere travle end andre, så hæng venligst på i tilfælde af telefonkø.
Hvis du er syg over flere dage, skal du sygemelde dig hver dag.

Dagvagter der starter før 10:00: 06:00 - 07:00
Dagvagter der starter mellem 10:00 - 14:00: 08.00 - 09:00
Dagvagter der starter mellem 14:00 - 18:00: 12:00 - 13:00
Aften- og nattevagter der starter mellem 18:00 - 06:00: 15:00 - 16:00

Modtager vi ikke din sygemelding rettidigt og i overensstemmelse med vores sygemeldingsprocedure, vil du blive noteret for fravær. Fravær kan udløse en skriftlig advarsel og i visse tilfælde suspendering fra platformen. I tilfælde af fravær, vil vi dog altid forsøge at kontakte dig til en snak om, hvad der har lagt til grund for dette.

Hvis virksomheden har brug for en erstatning under dit sygefravær, vil vi i visse tilfælde være nødsaget til at afsætte hele dit ploy til en anden meployee. Vi vil selvfølgelig forsøge at hjælpe dig med, at søge et nyt ploy, så snart du er frisk igen.

Vores retningslinjer for sygemelding, er af hensyn til hele arbejdsfællesskabet på platformen. Når vi modtager din sygemelding rettidigt, har vi mulighed for, at finde en erstatning, hvilket styrker virksomhedernes tiltro til arbejdsfællesskabet samt giver andre meployees mulighed for at arbejde.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

Når du har accepteret et ploy, forventer meploy og virksomheden, du skal arbejde hos, at du møder op. Er du nødsaget til at melde afbud til en vagt, skal du hurtigst muligt give meploy besked per telefon: +45 93 60 93 92 samt informere virksomheden i chatfunktionen i ployet, senest 12 timer forinden vagtstart.

Melder du ikke afbud inden for denne deadline, vil du blive noteret for fravær. Fravær kan udløse en skriftlig advarsel og i visse tilfælde suspendering fra platformen. I tilfælde af fravær, vil vi dog altid forsøge at kontakte dig til en snak om, hvad der har lagt til grund for dette.


meploy opfordrer altid virksomhederne til at oprette ploys, der matcher deres behov, for så vidt muligt at undgå forkortelse af vagter og aflysning af ploys.

Virksomheden, du arbejder hos, kan altid aflyse en vagt eller hele dit ploy uden at kompensere dig. Hvis aflysningen sker så sent, at du er mødt op på arbejdspladsen, vil du dog have krav på betaling for de første 3 timer.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

Den bedste måde at få en attraktiv profil på meploy, er ved at udføre godt arbejde via platformen. Efter hvert afsluttet ploy kan brugervirksomheden nemlig give dig en bedømmelse – enten i form af stjerner eller ved at skrive et par linjer om dig. Dine bedømmelser blive vist på din meploy profil.

Det er klart, at desto flere gode bedømmelser du har, desto flere ploys vil du blive tilbudt.


Ikke blot følger meploy GDPR, men du ejer dine data. Vi vil aldrig sælge dine data til annoncører eller give nogen udenfor meploy adgang til dette. Dine data bliver kun anvendt til at matche dig med relevante jobs samt til udbetaling af løn.


Af de dokumenter, som du har uploadet til din meploy konto, er det kun dit profilbillede, som er synligt for virksomhederne, der bruger meploy til at finde arbejdskraft. Din straffeattest, billede af pas, CV og certifikater er ikke tilgængelige for andre end dig selv og meploy-medarbejderne.

meploy deler aldrig dine dokumenter eller personlige oplysninger med en 3. part uden at have fået dit samtykke. Du kan dog aktivt vælge at dele dit CV og straffeattest med en virksomhed, når du ansøger et ploy.


Virksomhedsbrugerne kan se præcis det samme, som du selv kan, når du går ind på din profilforside. Det gør du ved at klikke på dit profilbillede i højre hjørne og herefter Profil. Her kan de se dit profilbillede, hvilken type jobs du søger, dine verifikationer, dine bedømmelser, samt de kompetencer og erfaringer, som du har valgt at skrive på.
Udover dette kan virksomhedsbrugerne ikke se nogle af de informationer eller dokumenter, som du har uploadet eller registreret på meploy.
I det hele taget er vi meget påpasselige med at holde dine informationer og dokumenter sikre, og vi deler aldrig dine informationer eller dokumenter med nogen 3. part uden at have en klar tilladelse til dette af dig.


Hvis du føler, at du har fået en uretfærdig bedømmelse af en virksomhed, skal du kontakte meploy via nedenstående kontaktformular, så undersøger vi sagen.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

Du bruger din kalender til at lade brugervirksomhederne vide hvilke dage, du er ledig til at arbejde. Du kan udfylde din kalender 3 måneder frem i tiden. Vær opmærksom på, at din kalender blot indikerer, hvilke dage du kan arbejde. Du er aldrig tvunget til at sige ja til et arbejde, uanset hvordan du har udfyldt din kalender.


Under “Notifikationsindstillinger” kan du få overblik over, samt styre, hvordan og hvornår du vil modtage notifikationer fra os. Her kan du også vælge, om du vil modtage notifikationer på mail, via din app, eller begge dele.


Du kan skifte din adgangskode ved at klikke på dit profilbillede øverst i højre hjørne, “Indstillinger” og herefter “Kontoindstillinger”. Klik på “skift” ud for adgangskode og skriv din nye kode.


Du kan skifte din e-mail ved at klikke på dit profilbillede øverst i højre hjørne, “Indstillinger” og herefter “Tillid og kontrol”.


Du sletter din profil under ”Indstillinger” og ”Kontoindstillinger”. Nederst på denne side kan du vælge at slette din profil.


Hvis du skal ud at rejse eller ved, at du ikke kan tage arbejde via meploy i en længere periode (over 3 måneder), anbefaler vi dig, at du sætter din profil på pause. Dette gøres via app’en under “Indstillinger” og “Sæt min profil på pause”.


Du kan ændre din adresse ved at klikke på dit profilbillede øverst i højre hjørne, “Indstillinger” og herefter “Betalingsoplysninger”. Husk at trykke på gem nederst på siden, for at registrere ændringerne.


Du kan skifte dit telefonnummer, ved at klikke på dit profilbillede øverst i højre hjørne, “Indstillinger” og herefter “Tillid og kontrol”. Husk at trykke på gem nederst på siden, for at registrere ændringerne.


Hvis du glemt din adgangskode, trykker du på “Har du glemt din adgangskode?”, hvorefter vi sender et link til den mail, der er tilknyttet din meploy konto.
I mailen vil der følge et link, som nulstiller din kode og gør det muligt for dig at lave en ny adgangskode.


Nej, det er desværre ikke muligt at slå to profiler sammen. Vi anbefaler, at du sletter den ene profil for at undgå forvirring og fejlkommunikation.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

For at få verificeret din konto til Pro, skal du logge ind på din meploy konto og klikke på Bliv Pro. Her vil du blive bedt om at udfylde dine personlige oplysninger og uploade straffeattest, billede af pas samt arbejdstilladelse, hvis du ikke er EU-,EEA- eller schweizisk statsborger. Desuden beder vi dig udfylde dine arbejdspræferencer og erfaring. Vi anmoder om disse oplysninger til ansættelsesforhold, og så vores algoritme kan matche dig med de jobs, der matcher dine ønsker og kompetencer.


Vi gør alt for, at så mange som muligt kan gøre brug af vores platform. Vi verificerer alle Pro-profiler manuelt, så det kan tage op til 48 timer. Hvis du alligevel oplever, at din konto ikke bliver verificeret, kan det skyldes at:

Du ikke har udfyldt din profil fyldestgørende. Dvs. at du ikke har besvaret de obligatoriske spørgsmål eller uploadet den obligatoriske dokumentation. Vi har brug for den information og de dokumenter vi efterspørger for at kunne verificere din identitet og være i overensstemmelse med dansk lovgivning, samt at kunne matche dig med relevante jobs.

Hvis du stadig ikke ved hvorfor din profil ikke er verificeret, er du velkommen til at sende os en besked via kontaktformularen nedenfor.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

Ja! Community Bonus bliver udbetalt som løn bonus. Hvor meget du bliver beskattet, afhænger af din indkomst og personlige skatteforhold.


Vi giver 10 % af vores årlige overskud til Community Bonus programmet. Beløbet du modtager i bonus afhænger af, hvor mange timer du har arbejdet, og bidraget med til meploys arbejdsfællesskab (vores Community)

Vi har lavet tre (3) trin løbende for året:

100 timer arbejdet = 500 kr
500 timer arbejdet = 1000 kr
1500 timer arbejdet = 2000 kr

Bonussen er dynamisk, hvilket betyder, at størrelsen af beløbet kan stige i løbet af året, hvis vores overskud stiger.


For at få del i vores Community Bonus, skal du være Pro-bruger på meploy (det er gratis at blive Pro). Når du er Pro, optjener du bonus når du arbejder via meploy.
I løbet af 2020 vil bonussen blive optjent og udbetalt løbende, som du arbejder. På denne måde skal du ikke vente og du vil automatisk få udbetalt din bonus sammen med din løn.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

Når du arbejder via meploy, arbejder du som vikar, og vil være underlagt instruktioner fra virksomheden, du arbejder hos. Vi er stadig din arbejdsgiver og sikrer os, at vi efterkommer dette ansvar, men dine arbejdsopgaver bliver bestemt og aftalt med virksomheden, du arbejder hos.


Nej. 90% af alle jobs er, vi ser dog, at mindre virksomheder ofte ikke har en overenskomst.
Check ploy-beskrivelsen for at se, om et jobbet er omfattet af en overenskomst. Kan du ikke finde svar herpå, så kontakt os via nedenstående formular.


Vi følger alle overenskomster i Danmark. Dette betyder, at du kan arbejde under forskellige overenskomster, afhængigt af, hvilken virksomhed du arbejder hos via. meploy (Virksomhed A kan have en anden overenskomst end Virksomhed B).

Hvis virksomheden du arbejder hos ikke har en overenskomst, har du ret til samme lønvilkår som de fastansatte hos virksomheden, der udfører samme arbejde som dig. Dette er ofte tilfældet, når du arbejder hos mindre virksomheder via meploy.


Når du arbejder for en virksomhed i Danmark, har du visse rettigheder. Vi bestræber os på, at være 100% transparente, så hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål online, så send os en besked via nedenstående kontaktformular. Vi svarer på alle henvendelser! En tommelfingerregel er dog, at du har samme rettigheder som de fastansatte hos virksomheden du arbejder hos via. Meploy.


Hver time du arbejder via meploy, er du ansat af os. Vi udbetaler din løn, indrapporterer til SKAT, og sikrer at gældende overenskomster og lokalaftaler bliver fulgt. Når du har arbejdet mere end otte (8) timer på en gennemsnitlig måned via meploy, vil du modtage en kontrakt pr. mail. Kontrakten underskrives med digital signatur. Det er super nemt, og du vil altid have adgang til kontrakten.


Hvis du er EU-statsborger, kan du arbejde via meploy med det samme!

Hvis du er fra et land uden for EU, skal du have en gyldig arbejdstilladelse, for at kunne arbejde via meploy. Uden dette, har du ikke ret til at tage arbejde hos danske virksomheder, herunder os.

Vær venligst opmærksom på, at meploy ikke assisterer med hjælp til ansøgning om arbejdstilladelse. For spørgsmål herom, venligst kontakt Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

Hvis du har en pensionsordning hos et andet pensionsselskab, så send os venligst en forespørgsel på, om vi kan indbetale til denne. Vi ønsker selvfølgelig at efterkomme dit ønske, men det er desværre ikke alle pensionsselskaber, som er flexible i henhold til dette. Vi vil dog undersøge sagen og gøre vores bedste!


Pension er fastsat af lokalaftaler og overenskomster. Vær opmærksom på, at ikke alle arbejdspladser har en pensionsordning. Pension ud fra overenskomst varierer f.eks. Fra 9,6% til 12,8%. Som en tommelfingerregel, betaler arbejdsgiver ⅔ og du som arbejdstager ⅓. Du betaler ikke SKAT af din indbetaling til pension. Dette vil blive fratrukket, når du er berettiget til udbetaling.

Når du arbejder hos en ny virksomhed, skal du som regel optjene retten til pension. Dette betyder, at du skal arbejde hos virksomheden i to (2) til tre (3) måneder, inden at du er berettiget til pension. Dette varierer fra virksomhed til virksomhed.

Hvis du allerede har en pensionsopsparing med PensionDanmark eller Industriens Pension, vil du højst sandsynligt modtage pension fra første arbejdsdag. Dermed, skal du ikke optjene retten, hvis du allerede har arbejdet hos virksomheder under overenskomster fra DA, DI, Dansk Erhverv osv. Er du i tvivl, om du er berettiget til pension, så send os en besked via kontaktformularen nedenfor.


Har du allerede en pensionsopsparing med PensionDanmark, skal du blot give os besked i kontaktformularen nedenfor, så laver vi indbetalingen til denne konto. Der er ingen grund til at oprette en ny.

Arbejder du under en overenskomst tilknyttet til Industriens Pension, og har du endnu ikke en pensionsopsparing, så opretter vi en pensionskonto til dig.


Har du allerede en pensionsopsparing med PensionDanmark, skal du blot give os besked i kontaktformularen nedenfor, så laver vi indbetalingen til denne konto. Der er ingen grund til at oprette en ny.


meploy har en aftale med PFA. Hvis du ikke har en pensionsordning, men optjener retten til det via dit arbejde igennem meploy, opretter vi automatisk en pensionskonto for dig hos PFA. Når denne er oprettet, kontakter PFA dig med mere info herom.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

Meploy har en supplerende forsikring med Tryg. Er du ude for et uheld, vil du få tilsendt et link fra os til skadeanmeldelse hos TRYG. TRYG overtager herefter sagen med assistance fra meploy, så du hurtigst muligt kan modtage erstatning.


Er du ude for et uheld på arbejdspladsen, er du automatisk forsikret af den arbejdsplads du arbejder på (dette er obligatorisk for danske arbejdspladser). Da forsikringer kan variere fra arbejdsplads til arbejdsplads, kan vi desværre ikke oplyse dig om, hvad den præcise procedure er. Men kommer du ud for et uheld under dit arbejde, skal du kontakte en vagtleder på arbejdspladsen med det samme, og sikre, at der bliver lavet en rapport. Herefter, skal du kontakte meploy.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

På jobboardet på din profil, kan du se alle ledige ploys. For at ansøge til et ploy, skal du åbne ployet, læse beskrivelsen, tjekke datoer og tidspunkter og derefter trykke “Ansøg”. Herefter skal du skrive en kort ansøgning til virksomheden og trykke send.

Det er ikke os (meploy), der vælger, hvem der får ployet, men derimod virksomheden, der har slået ployet op.

Hvis du får tildelt ployet, vil du modtage en mail med den præcise jobadresse og detaljer omkring arbejdet. Hvis ployet bliver givet til en anden meployee, vil du få en notifikation i appen eller på email, der fortæller dig dette.


Du kan tilgå og oprette en profil på meploy via vores app (android og iOS), eller i din webbrowser på computer eller mobil. Hvis du ikke har en smartphone, er det ikke sikkert, at du kan arbejde via meploy, da det kræver, at du kan tjekke ind, når du starter med at arbejde.


Når du opretter en profil på meploy, får du automatisk en light profil. Med en light profil, kan du ansøge ploys (jobs på meploy) med en varighed på op til 8 timer. For at kunne ansøge til alle ledige jobs på meploy, skal du have en Pro-profil. Det er helt gratis at opgradere til Pro og det tager kun et par minutter.


For at blive pro-medlem af vores community, skal du udfylde en simpel ansøgning. Når du er blevet verificeret som pro, får du ikke alene mulighed for at søge alle ledige ploys på meploy, men du bliver også en del af vores Community Bonus Program, hvor vi deler 10% af vores overskud med alle vores medlemmer.

Vi tror på at skabe et community med stærke værdier baseret på gensidig respekt og samarbejde. Hver enkelt meployee repræsenterer ikke kun meploy, men også alle vores titusinde medlemmer og derfor forbeholder vi os retten til at afvise pro ansøgninger, hvis de ikke lever op til vores standarder. Indtil videre er under 1% af alle ansøgninger blevet afvist.


Når du opretter en profil på meploy, har vi brug for at sikre din identitet og vi beder derfor om dit CPR-nummer. De personlige oplysninger, som du indtaster, bliver kun brugt til at verificere dig og til at udbetale din løn - ligesom ved en almindelig ansættelse. Vi deler altså ikke dine personlige oplysninger med nogen.

Du kan registrere dig på vores hjemmeside, www.meploy.me, eller via vores app. Proceduren er den samme og nødvendig for, at du kan starte med at arbejde via meploy.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

App- og email notifikationer er vores standard måde at sende notifikationer ud på og dermed dem, du får flest af. App notifikationer bliver sendt direkte fra appen og når du klikker på dem, bliver du sendt direkte ind i det specifikke ploy eller besked.


App- og email notifikationer er vores standard måde at sende notifikationer ud på og dermed dem, du får flest af. Email notifikationer bliver sendt direkte til den email, du har registreret dig med.

Det er vigtigt, at du får tjekket dit spamfilter for mails fra os, for at sikre, at notifikationerne ikke er landet der.


Når en virksomhed har brug for at finde nye meployees hurtigt, f.eks. hvis en meployee er blevet syg, skal virksomheden straks kunne finde en erstatning. For at sikre, at vi hurtigt kan nå ud til ledige meployees nær arbejdsstedet, har vi udviklet robocalling. Det er autogenerede opkald, hvor en robot læser ploybeskrivelsen op for dig og spørger dig om du kan tage ployet.

Efter du har modtaget dit første robocall, kan du nemt slå denne notifikation fra ved at trykke ni (9).

Hvis du ikke tager telefonen og ringer tilbage til nummeret, vil du her modtage information omkring opkaldet.


Meploy centrerer om brugervenlighed, da vi ønsker at gøre det nemt for dig. Platformen vil derfor række ud til dig, hvis der er noget, der kræver din handling. Når du først er registreret på meploy, vil du modtage notifikationer, når der bliver slået nye ploys op - enten åbent på platformen, eller direkte til dig.

Derfor er det altafgørende, at du tillader notifikationer, da meploy ellers ikke vil fungere optimalt for dig.

Der bliver også automatisk sendt notifikationer ud, hvis du f.eks. modtager en ny besked, der er ændringer i dit ploy, eller hvis dit ploy bliver aflyst.


De mest presserende notifikationer, får du over SMS. Vi prøver at holde disse nede, så du kun modtager dem, når vi f.eks. har et hasteploy, der matcher din profil, eller andet vigtigt, der kræver en hurtig handling fra dig.


Hvis du i en periode ønsker at holde en pause fra meploy, kan du enten slå alle notifikationer fra, eller sætte din konto på pause. Når du sætter din konto på pause, vil alle notifikationer automatisk blive slået fra og virksomhederne kan ikke længere søge din profil frem. Du kan til hver en tid aktivere din profil igen.


Sommetider vil vores Support Team række ud til dig personligt for at informere dig om nye jobmuligheder, eller ændringer. Som meployee har du ikke en personlig jobkonsulent, da hele teamet arbejder sammen om at kontakte dig, når det er absolut nødvendigt.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

Alle nye ploys bliver slået op på vores job tavle, og er synlige for alle indenfor en 100 km radius af arbejdspladsen. Er du allerede booket via meploy, vil ploys indenfor denne tidsramme ikke være synlige for dig.

Hvis arbejdet kræver et specifikt certifikat, skal dette først være uploadet til- og verificeres af meploy, inden at du kan søge ployet (f.eks. Som truckfører, hvor vi skal verificere, at du har et gyldigt truckcertifikat)


For at blive en del af en virksomheds My Staff, kan du enten blive inviteret direkte af virksomheden, eller automatisk blive tilføjet efter din første vagt. 95% af alle ploys går direkte til specifikke meployees via Private ploys.


Virksomhederne kan selv bestemme, hvem de ønsker at arbejde med, og kan gemme deres favorit meployees i deres My Staff. Teamlederne fra virksomheden kan sende ploy-anmodninger ud til alle i My Staff, specifikke grupper eller specifikke meployees. Dette er hvad meploy kalder Private Ploys, og disse er ikke synlige for alle på platformen.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

Vores algoritme notificerer altid først de meployees, som matcher jobbet bedst. Der er hundredvis af parametrer, der tages i betragtning, men de tre (3) vigtigste er: 1) tilgængelighed (baseret på din kalender på din meploy profil), 2) kompetencer og bedømmelser og 3) afstand til arbejdsplads.

Retfærdighed er vigtig for os og derfor arbejder vi hver dag på at optimere vores algoritmer. Offentlige ploys er synlige for alle i meploy’s community, så hold øje med din Jobtavle, hvis du er ny på platformen.


Start ud med, at udfylde din profil 100% og bliv Pro-medlem af vores community. Dernæst, skal du sikre dig, at din kalender altid er opdateret. Med disse to punkter tjekket af, er du godt på vej. Herefter favoritiserer vores algoritmer meployees som gentagende bliver booket af samme vagtleder samt medlemmer af My Staff.

Ganske enkelt, sørg for at udføre dit arbejde i en sådan grad, at du vil blive booket igen.


Selvom det kan hænde, at vi assisterer virksomhederne med at vælge en kandidat, er det sjældent. Vi opfordrer virksomheder til selv at vælge kandidater ud fra ansøgning og arbejdserfaring. Virksomheder kan derfor anmode om at se dit CV og specifikke dokumenter, for at hjælpe dem med udvælgelsesprocessen. For det meste, vil tre til fire velskrevne sætninger i din ansøgning være tilstrækkeligt. Vær dog sikker på, at du har kompetencerne til at fuldføre jobbet. Har du ikke dette, bliver det hurtigt opdaget, og du vil ikke blive booket igen.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

Hvis du er en del af en virksomheds MyStaff, vil teamlederne altid kunne se en lille del af din kalender og booke dig direkte via “din kalender”. Derfor er det vigtigt, at du holder den opdateret, hvis du er interesseret i at få flere vagter!


Kalenderen er en vigtig del af meploy, da det giver virksomhederne et overblik over, hvornår du kan arbejde. Den hjælper også vores algoritme med at notificere dig ved nye jobmuligheder. Du kan udfylde din kalender tre måneder i forvejen og du vil få en notifikation, når din kalender er tom.

Vi har prøvet at gøre kalenderen så simpel som overhovedet muligt og du skal derfor kun markere de dage, hvor du kan arbejde. De dage, hvor du ikke kan arbejde, skal du altså ikke markere, men blot efterlade blankt i din kalender.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

Meploy sender automatisk dine feriepenge ind hvert kvartal, som gemmes på din private feriekonto.

Du kan søge om udbetaling af feriepenge på borger.dk

Her er et link: https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Oversigt-ferie/faa-feriepenge-udbetalt

Har du flere spørgsmål angående dine feriepenge bedes du kontakte FerieKonto.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret