Hvordan kan vi hjælpe dig?


Når du får tilbudt et job, vil du modtage en notifikation, medmindre du har fravalgt notifikationer. Du kan herefter vælge at ”acceptere” eller ”afvise” ployet.
Hvis du ikke besvarer anmodninger, vil du ikke længere modtage jobtilbud fra denne arbejdsgiver, og du risikerer også at systemet vil registrere dig som værende ”inaktiv”. Det vil sige, at du ikke vil blive kontaktet angående jobs. Så sørg for at besvare henvendelserne.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et ploy er noget for dig, kan du skrive til virksomheden i meploy-chatten, for at få svar på dine spørgsmål. Det kan også være, at arbejdsgiveren har nogle spørgsmål til dig, inden de vil hyre dig. De vil som regel stille disse spørgsmål i chatten.


Du har her muligheden for at skrive en kort ansøgning til det specifikke ploy. Fortæl hvem du er, og hvorfor du er den helt rette til dette ploy. Det vil fremme dine chancer for at få ployet!

Ligeledes kan du i meploy-chatten stille arbejdsgiveren et spørgsmål, hvis der er noget, du vil have afklaret, inden du søger et ploy.
Når du har ansøgt jobbet, er det op til arbejdsgiver at ”godkende” eller ”afvise” dig til jobbet. Når du modtager en godkendelse fra arbejdsgiver, kan du officielt betragte ployet som dit. Du vil herefter modtage mere praktiske information, såsom adresse, og lignende som ikke var tilgængelige tidligere.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

For at modtage din løn, skal du have registreret dine timer korrekt via tjek ind/ud funktionen.
Venligst tjek, at du har fuldført dine ploys ved at logge ind på din meploy konto, og klikke på opgaver. Har du glemt, at tjekke ind/ud af et ploy, kan du fuldføre dette ved at klikke på det pågældende ploy og trykke “Ploy fuldført”. Herefter, vil dine timer blive sendt til godkendelse hos virksomheden, du har arbejdet for. Vær venligst opmærksom på, at virksomheden ikke er forpligtet til at godkende dine timer, hvis de er indrapporteret senere end 48 timer efter starttidspunktet for din vagt. Vi kan derfor ikke garantere en udbetaling for en vagt, der indrapporteret for sent.

Husk, at der også bliver trukket SKAT af din løn. Tjek din lønseddel som du har fået tilsendt på mail for udspecificering heraf. Meploy anvender som udgangspunkt dit hovedkort til lønkørsel, ønsker du at ændre dette, se venligst afsnittet; Hvordan ændrer jeg hvilket skattekort, jeg bruger på meploy? Har du yderligere spørgsmål angående SKAT, kontakt venligst SKAT herom


Du vil blive aflønnet efter de samme regler og overenskomster, som er gældende på en given arbejdsplads. Det vil sige, at hvis de faste medarbejdere får løntillæg ved overarbejde, vil du også få det.


Din løn inkluderer alle vagt som er blevet godkendt af arbejdspladsen.


Lønnen følger altid gældende overenskomst for den virksomhed, man arbejder hos. Har virksomheden ikke en overenskomst, er minimumslønnen på meploy 120 DKK/timen plus feriepenge og ATP.

Din timeløn vil variere fra ploy til ploy, afhængigt af hvilken virksomhed du arbejder hos samt dine arbejdsopgaver. Har virksomheden en overenskomst, er du aflønnet i henhold til denne. Har virksomheden ikke en overenskomst, aflønnes du på lige fod med arbejdspladsens fastansatte, der udfører tilsvarende arbejdsopgaver.


Meploy anvender som udgangspunkt altid dit hovedkort. Ønsker du at ændre dette, skal du kontakte os via nedenstående formular, og skrive hvilket skattekort, der skal benyttes.


Lønperioden løber fra d. 24. til d. 23. og udbetales af meploy på den sidste bankdag i måneden.
Nogle virksomheder aflønner hver 14. dag og på din meploy profil under løn kan du se, hvordan dine lønperioder er delt op, samt hvilke vagter der ligger under de specifikke perioder.


For at modtage din løn, skal du have registreret dine timer korrekt via tjek ind/ud funktionen. Venligst tjek, at du har fuldført dine ploys ved at logge ind på din meploy konto, og klikke på opgaver. Har du glemt, at tjekke ind/ud af et ploy, kan du fuldføre dette ved at klikke på det pågældende ploy og trykke “Ploy fuldført”. Herefter, vil dine timer blive sendt til godkendelse hos virksomheden, du har arbejdet for. Vær venligst opmærksom på, at virksomheden ikke er forpligtet til at godkende dine timer, hvis de er registreret senere end 48 timer efter starttidspunktet for din vagt. Vi kan derfor ikke garantere en udbetaling for en vagt, der fuldføres for sent.

Manglende lønudbetaling kan også skyldes, at du ikke har udfyldt dine betalingsoplysninger og personlige informationer korrekt. Vi kan kun udbetale løn til dig, hvis vi har dit registrerings- og kontonummer, samt dit fulde navn, adresse og CPR-nummer.


Din lønseddel bliver sendt den sidste bankdag i måneden til den emailadresse, der er tilknyttet din meploy konto. Venligst tjek din indbakke samt spamfilter. Har du fortsat ikke modtaget din lønseddel, så kontakt os via formularen nedenfor.


Dine arbejdstimer bliver først synlige under ‘Løn’ på din meploy profil, når virksomheden, du har arbejdet hos, har godkendt dine timer. Vi opfordrer altid virksomhederne til at godkende vagter løbende.


Meploy kan desværre ikke udsætte udbetaling af løn. Du vil derfor få udbetalt din løn for pågældende lønperiode sidste bankdag i måneden.


Dine arbejdstimer bliver automatisk registreret, når du tjekker ind og ud af dit ploy. Når timerne er godkendt af den virksomhed, du har arbejdet hos, kan du se hvad der bliver sendt til udbetaling i lønfunktionen på din meploy konto. Lønperioden løber fra d. 24. til d. 23. og udbetales af meploy på den sidste bankdag i måneden.
Nogle virksomheder aflønner hver 14. dag og på din meploy profil under løn kan du se, hvordan dine lønperioder er delt op, samt hvilke vagter der ligger under de specifikke perioder.

Du vil få tilsendt en lønseddel på den email, der er tilknyttet din meploy konto.


Lønnen i ploybeskrivelsen er en beregning af gennemsnitslønnen for de angivne arbejdstimer samt den specifikke vagt. Virksomheden kan nemlig sagtens have løntillæg alt efter hvilken vagt, du arbejder. Din løn kan desuden også variere, hvis dine arbejdstimer ændres eller ployet fuldføres tidligere end det angivne tidspunkt.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

Når du er ankommet til arbejdspladsen, omklædt og klar til at arbejde, tjekker du ind ved at åbne meploy appen og klikke på den røde “tjek ind” knap. Når dette er gjort, registrerer vores system, at du er mødt op til din vagt. Så snart du er færdig med dit arbejde, åbner du ligeledes appen og klikker på den røde “tjek ud” knap, som også giver dig mulighed for at angive din pause.

Herefter, bliver dine arbejdstimer sendt til godkendelse hos den virksomhed, som du har arbejdet hos. Vær opmærksom på, at dit mødetidspunkt automatisk rettes, til det der er angivet i ploy-beskrivelsen, hvis du tjekker ind før tid.

Det er altid dit ansvar at registrere dine timer korrekt. Dette gøres via tjek-ind/ud funktionen i appen. Du skal derfor altid huske at tjekke ind, når du starter dit arbejde og ud, når du er færdig. Har du ikke tjekket ind til en vagt, vil du modtage en påmindelses-SMS 10 minutter efter, at din vagt startede. Hvis du ikke har tjekket ud fra en vagt, vil du modtage en påmindelses-SMS 1 time efter, at din vagt sluttede. Har du fortsat ikke reageret inden for 24 timer, bliver din arbejdstid ikke registreret i systemet, og meploy kan derfor ikke garantere, at disse bliver sendt til lønudbetaling.

Har du lavet en fejl i dit tjek ind, skal du hurtigst muligt kontakte meploy hurtigst muligt. Hvis du har lavet en fejl i dit tjek ud, har du mulighed for at rette dette under “mine ploys” funktionen i app’en. Dette skal dog gøres inden virksomhederne har godkendt dine timer, altså hurtigst muligt.


For at kunne få løn for dit arbejde via meploy, skal dine timer registreres på platformen. Det er derfor vigtigt, at du har et ploy, så du kan tjekke ind og ud på din vagt. Har virksomheden du arbejder hos, bedt dig om at arbejde uden et ploy, skal du kontakte meploy med det samme via nedenstående kontaktformular.
Venligst angiv dato og tidspunkt for vagten, samt navnet på virksomheden og den person, der har bedt dig møde op.


Hvis du du tjekket forkert ind, bedes du kontakte meploy teamet ved første givne mulighed. Dette kan gøres på telefon +45 93 60 93 92 eller via nedenstående kontaktformular. Husk at sende os alle de nødvendige oplysninger om den vagt det omhandler.


Arbejder du længere, end hvad der er angivet i ploy-beskrivelsen, skal dette være godkendt af en vagtleder fra arbejdspladsen. Du skal angive, hvem der har godkendt din overtid, samt årsag til overarbejde i kommentarfeltet, når du tjekker ud. Har du ikke angivet, hvorfor du har haft overtid, eller hvem der har godkendt dette, kan vi ikke garantere, at virksomheden godkender dine timer - så husk dette!

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

I tilfælde af sygdom, skal du kontakte meploy på telefon: +45 93 60 93 92 hurtigst muligt og senest indenfor nedenstående tidsintervaller, som afhænger af dit mødetidspunkt.
Nogle dage kan være mere travle end andre, så hæng venligst på i tilfælde af telefonkø. Kan du ikke komme igennem til os, skal du lægge en besked på telefonsvareren, og du vil herefter blive ringet op hurtigst muligt.
Hvis du er syg over flere dage, skal du sygemelde dig hver dag.

Vagter der starter mellem 6:00-8:00: senest kl. 6:00
Vagter der starter mellem 8:00-12:00: senest 2 timer forinden vagtstart
Vagter der starter mellem 12:00-6:00: senest 3 timer forinden vagtstart


Weekendvagt: Hvis du er syg til en weekendvagt, skal du ringe til os hurtigst muligt og senest 2 timer forinden vagtstart. Hvis du ikke kan komme igennem på telefonen, bedes du lægge en besked på telefonsvareren, og du vil herefter blive ringet op hurtigst muligt.

Når vi har modtaget din sygemelding, vil du automatisk få tilsendt en sygemeldingsblanket, som du skal udfylde og sende tilbage til os i udfyldt form. Hvis du er syg over flere dage, vil du få tilsendt en ny blanket hver dag. Blanketten skal være os i hænde senest på tredjedagen efter du modtog den.

Modtager vi ikke din sygemelding rettidigt og i overensstemmelse med vores sygemeldingsprocedure, vil din eventuelle ret til løn under sygdom bortfalde.
Du vil derudover blive noteret for fravær, hvilket kan udløse en skriftlig advarsel og i visse tilfælde suspendering fra platformen.

Vores retningslinjer for sygemelding, er af hensyn til hele arbejdsfællesskabet på platformen. Når vi modtager din sygemelding rettidigt, har vi mulighed for at finde en erstatning, hvilket styrker virksomhedernes tiltro til arbejdsfællesskabet samt giver andre meployees mulighed for at arbejde.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

Når du har accepteret et ploy, forventer meploy og virksomheden, du skal arbejde hos, at du møder op. Er du nødsaget til at melde afbud til en vagt, skal du hurtigst muligt give meploy besked per telefon: +45 93 60 93 92 samt informere virksomheden i chatfunktionen i ployet, senest 12 timer forinden vagtstart.

Melder du ikke afbud inden for denne deadline, vil du blive noteret for udeblivelse.
Udeblivelse kan udløse en skriftlig advarsel og i visse tilfælde suspendering fra platformen. I tilfælde af udeblivelse, vil vi dog altid forsøge at kontakte dig til en snak om, hvad der har lagt til grund for dette.


Meploy opfordrer altid virksomhederne til at oprette ploys, der matcher deres behov, for så vidt muligt at undgå aflysning af ploys.

Virksomheden, du arbejder hos, kan altid aflyse en vagt eller hele dit ploy uden at kompensere dig. Hvis aflysningen sker så sent, at du er mødt op på arbejdspladsen, vil du dog have krav på betaling for 3 timer.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

Den bedste måde at få en attraktiv profil på meploy, er ved at udføre godt arbejde via platformen. Efter hvert afsluttet ploy kan brugervirksomheden nemlig give dig en bedømmelse – enten i form af stjerner eller ved at skrive et par linjer om dig. Dine bedømmelser vil blive vist på din meploy profil.

Jo flere gode bedømmelser du har, desto flere ploys vil du blive tilbudt.


Ikke blot følger meploy GDPR, men du har selv kontrol over dine data. Vi vil aldrig sælge dine data videre til annoncører, og vi giver heller ikke nogen udenfor meploy adgang til dem. Dine data bliver kun anvendt til at matche dig med relevante jobs samt til udbetaling af løn.


Udover dit profilbillede, har virksomhederne ikke adgang til nogle af de dokumenter, som du har uploadet på platformen. Det vil derfor kun være dig selv og meploy Support teamet som kan se og ændre disse filer.

Når du ansøger et nyt ploy hos os, kan du selv vælge om du vil dele dit CV og din straffeattest med det firma, hvor du har ansøgt. Meploy aldrig dele dine dokumenter uden først at have fået din tilladelse til det.


Brugervirksomhederne har kun adgang til din profilforside. Det er den side, du kan se, hvis du klikker på dit profilbillede i øverste højre hjørne og så klikker Profil. På denne side kan du og virksomhedsbrugerne se dit profilbillede, hvilken type jobs du søger, dine verifikationer, dine bedømmelser, samt dine kompetencer og erhvervserfaring. Virksomhedbrugerne har ikke adgang til noget andet information, som du har uploadet på meploys platform. Generelt er vi påpasselige med at holde dine dokumenter sikre, og vi deler aldrig disse med tredjepart uden at have din tilladelse til det.


Hvis du føler, at du har fået en uretfærdig bedømmelse af en virksomhed, skal du kontakte meploy via nedenstående kontaktformular, så undersøger vi sagen.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

I din kalender kan du markere hvilke dage du er ledig til at arbejde og hvilke dage du ikke kan. Du kan dog stadig afvise ploys på dage, hvor du står som ledig. Hvis du tager på ferie, kan du kontakte os, så vi kan markere i din, at du er på ferie.


Under “Notifikationsindstillinger” kan du se og angive, hvordan og hvornår du vil modtage notifikationer fra os. Her kan du også vælge, om du vil modtage notifikationer på mail, via din app, eller begge dele.


Du kan skifte din adgangskode ved at klikke på dit profilbillede øverst i højre hjørne, “Indstillinger” og herefter “Kontoindstillinger”. Klik på “skift” ud for adgangskode og skriv din nye kode


Du sletter din profil ved at klikke dit profilbillede øverst i højre hjørne, “Indstillinger” og herefter “Kontoindstillinger”. Nederst på denne side kan du vælge at slette din profil.


Hvis du i en periode ønsker at holde en pause fra meploy, kan du enten slå alle notifikationer fra, eller sætte din konto på pause. Når du sætter din konto på pause, vil alle notifikationer automatisk blive slået fra og virksomhederne kan ikke længere søge din profil frem. Du kan til enhver tid aktivere din profil igen.


Du kan skifte din e-mail ved at klikke på dit profilbillede øverst i højre hjørne, “Indstillinger” og herefter “Tillid og kontrol”.


Du kan ændre din adresse ved at klikke på dit profilbillede øverst i højre hjørne, “Indstillinger” og herefter “Betalingsoplysninger”. Husk at trykke på gem nederst på siden, for at registrere ændringerne.


Du kan skifte dit telefonnummer, ved at klikke på dit profilbillede øverst i højre hjørne, “Indstillinger” og herefter “Tillid og kontrol”. Husk at trykke på gem nederst på siden, for at registrere ændringerne.


Hvis du glemt din adgangskode, trykker du på “Har du glemt din adgangskode?”, så sender vi en email til den mail, der er tilknyttet din meploy konto. I emailen vil du finde et link, som kan bruges til at nulstille din adgangskode. Hvis du ikke har modtaget denne email, tjek da venligst dit spam filter inden du anmoder om et nyt link igen.


Nej, det er desværre ikke muligt at slå to profiler sammen. Vi anbefaler, at du sletter den ene profil for at undgå forvirring og fejlkommunikation.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

For at blive Pro medlem af vores platform, skal din bruger først verificeres. For at starte denne proces bedes du trykke på 'Bliv Pro' på din profil Her vil du blive bedt om at udfylde dine personlige oplysninger og uploade straffeattest, billede af pas samt arbejdstilladelse, hvis du ikke er EU-,EEA- eller schweizisk statsborger.

Desuden beder vi dig udfylde dine arbejdserfaring og -præferencer. Vi anmoder om disse oplysninger til ansættelsesforhold, og så vores algoritme kan matche dig med de jobs, der matcher dine ønsker og kompetencer.


Vi gør vores bedste for at verificere brugerne så hurtigt som muligt. Men fordi vi verificerer alle profiler manuelt, kan det godt tage op til 48 timer. Hvis du herefter stadig ikke er blevet verificeret, kan det være, at din profil mangler nogle oplysninger.

Hvis du alligevel oplever, at din bruger ikke er blevet verificeret, kan det være, at din profil mangler nogle oplysninger. Vi vil bede dig sikre, at du har udfyldt al information og uploadet alle de efterspurgte dokumenter. Disse oplysninger er nødvendige for at kunne verificere din identitet og vise at du har ret til at arbejde i Danmark.

Hvis alt information er blevet oplyst, men din profil stadig ikke er verificeret, er du velkommen til at sende os en besked via kontaktformularen nedenfor.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

Når du arbejder gennem meploy, vil du være underlagt andres instruktioner under dit arbejde. Det er altså ikke meploy, der bestemmer dine arbejdsopgaver, men den virksomhed som har hyret dig. Meploy er stadig din officielle arbejdsgiver og vi vil sikre os, at vi efterkommer dette ansvar, men dine præcise arbejdsopgaver fastsættes af virksomheden, du arbejder hos.


Nej. 90% af alle jobs er på platformen er omfattet af en overenskomst. Vi ser at mindre virksomheder sommetider ikke har en overenskomst.
Check ploy-beskrivelsen for at se, om jobbet er omfattet af en overenskomst. Kan du ikke finde svar herpå, så kontakt os via nedenstående formular.


Vi følger alle overenskomster i Danmark. Dette betyder, at du kan arbejde under forskellige overenskomster, afhængigt af, den virksomhed der har hyret dig (Virksomhed A kan have en anden overenskomst end Virksomhed B).

Hvis virksomheden du arbejder hos ikke har en overenskomst, har du ret til samme lønvilkår som de fastansatte hos virksomheden, der udfører samme arbejde som dig. Dette er ofte tilfældet, når du arbejder hos mindre virksomheder via meploy.


Når du arbejder for en virksomhed i Danmark, har du visse rettigheder. Vi bestræber os på, at være 100% transparente, så hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål online, er du velkommen til at sende os en besked via nedenstående kontaktformular. En tommelfingerregel er, at du har de samme rettigheder som de fastansatte hos den virksomhed, du arbejder hos.


Når du arbejder gennem meploy, er du ansat af os. Vi udbetaler din løn, indrapporterer til SKAT, og sikrer at gældende overenskomster og lokalaftaler bliver fulgt. Når du har fuldført din første vagt vil du modtage en kontrakt pr. mail. Kontrakten underskrives med digital signatur. Det er super nemt, og du vil altid have adgang til kontrakten.


Hvis du er EU-statsborger, kan du arbejde gennem meploy med det samme!

Hvis du er fra et land uden for EU, skal du have en gyldig arbejdstilladelse, for at kunne arbejde via meploy. Uden den, vil du ikke have ret til at arbejde i Danmark - heller ikke gennem meploy.

Vær venligst opmærksom på, at meploy ikke assisterer med hjælp til ansøgning om arbejdstilladelse. For spørgsmål herom, venligst kontakt Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

Hvis du har en pensionsordning hos et andet pensionsselskab, så send os venligst en en besked. Vi vil gøre vores bedste for at indbetale pension til dit ønskede pensionsselskab. Vi kan dog ikke garantere, at det kan lade sig gøre, da ikke alle pensionsselskaber er lige fleksible i den forbindelse. Vi vil dog gerne undersøge sagen og gøre et forsøg.


Pension er fastsat af lokalaftaler og overenskomster. Vær opmærksom på, at ikke alle arbejdspladser har en pensionsordning. Pension ud fra overenskomst varierer f.eks. fra 9,6% til 12,8%. Som en tommelfingerregel, betaler arbejdsgiver ⅔ og du som arbejdstager ⅓. Du betaler ikke SKAT af din indbetaling til pension. Dette vil blive fratrukket, når du er berettiget til udbetaling.

Når du arbejder hos en ny virksomhed, skal du som regel optjene retten til pension. Dette betyder, at du skal arbejde hos virksomheden i to til tre måneder, inden at du er berettiget til pension. Dette varierer fra virksomhed til virksomhed.

Hvis du allerede har en pensionsopsparing med PensionDanmark eller Industriens Pension, vil du højst sandsynligt modtage pension fra første arbejdsdag. Dermed skal du ikke optjene retten, hvis du allerede har arbejdet hos virksomheder under overenskomster fra DA, DI, Dansk Erhverv osv. Er du i tvivl, om du er berettiget til pension, så send os en besked via kontaktformularen nedenfor.


Har du allerede en pensionsopsparing med PensionDanmark, skal du blot give os besked i kontaktformularen nedenfor, så laver vi indbetalingen til denne konto. Der er ingen grund til at oprette en ny.

Arbejder du under en overenskomst tilknyttet til Industriens Pension, og har du endnu ikke en pensionsopsparing, så opretter vi en pensionskonto til dig.


Har du allerede en pensionsopsparing med PensionDanmark, skal du blot give os besked i kontaktformularen nedenfor, så laver vi indbetalingen til denne konto.


Hvis du ikke har en pensionsordning, men optjener retten til det via dit arbejde igennem meploy, opretter vi automatisk en pensionskonto for dig hos PFA, som vi har en aftale med. Når denne er blevet oprettet, vil du blive kontaktet af PFA, med yderligere informationer omkring din pension, og hvordan du får adgang til din konto.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

Er du ude for et uheld på arbejdspladsen, er du automatisk forsikret af den arbejdsplads, hvor du arbejder (dette er obligatorisk for danske arbejdspladser). Da forsikringer kan variere fra arbejdsplads til arbejdsplads, kan vi desværre ikke oplyse dig om, hvad den præcise procedure er. Hvis du kommer ud for et uheld under dit arbejde, skal du kontakte en vagtleder på arbejdspladsen med det samme, og sikre, at der bliver lavet en rapport. Herefter, skal du kontakte meploy

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

På jobtavlen på din profil, kan du se alle ledige ploys. For at ansøge til et ploy, skal du åbne ployet, læse beskrivelsen, tjekke datoer og tidspunkter og derefter trykke “Ansøg”. Herefter skal du skrive en kort ansøgning til virksomheden og trykke send.

Det er ikke meploy, der vælger, hvem der får ployet, men derimod virksomheden, der har slået ployet op.

Hvis du får tildelt ployet, vil du modtage en mail med den præcise jobadresse og detaljer omkring arbejdet. Hvis ployet er gået til en anden, vil du ligeledes blive informeret - enten i appen eller per email.


Du kan tilgå og oprette en profil på meploy via vores app (android og iOS), eller i din webbrowser på computer eller mobil. Hvis du ikke har en smartphone, kan vi ikke garantere, at du kan arbejde via meploy, da det kræver, at du kan tjekke ind, når du starter med at arbejde og ud, når du er færdig.


Når du opretter en profil på meploy, får du automatisk en light profil. Med en light profil, kan du ansøge ploys (jobs på meploy) med en varighed på op til 8 timer. For at kunne ansøge til alle ledige jobs på meploy, skal du have en Pro-profil. Det er helt gratis at opgradere til Pro og det tager kun et par minutter.


For at blive pro-medlem af vores community, skal du udfylde en kort ansøgning. Når du er blevet verificeret som pro, får du ikke alene mulighed for at søge alle ledige ploys på meploy, men du bliver også en del af vores Community Bonus Program, hvor vi deler 10% af vores overskud med alle vores medlemmer.

Vi tror på at skabe et Community med stærke værdier baseret på gensidig respekt og samarbejde. Hver enkelt meployee repræsenterer ikke kun meploy, men også alle vores titusinde medlemmer og derfor forbeholder vi os retten til at afvise pro ansøgninger, hvis de ikke lever op til vores standarder. Indtil videre er under 1% af ansøgningerne blevet afvist.


Når du opretter en profil på meploy, har vi brug for at sikre din identitet og vi beder derfor om dit CPR-nummer. De personlige oplysninger, som du indtaster, bliver kun brugt til at verificere dig og til at udbetale din løn - ligesom ved en almindelig ansættelse. Vi deler altså ikke dine personlige oplysninger med nogen.

Du kan registrere dig på vores hjemmeside, www.meploy.me, eller via vores app. Dette er nødvendig for, at du kan starte med at arbejde via meploy.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

App- og email notifikationer er vores primære måde at sende notifikationer ud på og dermed dem, du får flest af. Når du modtager en app notifikation, kan du bare klikke på den, og så vil beskeden eller ployet åbne direkte på din skærm.


App- og email notifikationer er vores primære måde at sende notifikationer ud på og dermed dem, du får flest af. Email notifikationer bliver sendt direkte til den email, du har tilknyttet din meploy konto.
Det er vigtigt, at du får tjekket dit spamfilter for mails fra os, da notifikationerne nogle gange godt kan ende der.


Nogle gange skal en virksomhed bruge en erstatning med kort varsel - det kan f.eks. være i forbindelse med sygemelding eller lignende. For at kunne kontakte meployees tæt på arbejdspladsen hurtigst muligt, gør vi brug af robocalls. Det er autogenerede opkald, hvor en robot læser ploybeskrivelsen op for dig og spørger dig om du kan tage ployet.

Efter du har modtaget dit første robocall, kan du nemt slå denne notifikation fra ved at trykke ni.
Hvis du ikke når at tage telefonen, kan du altid ringe tilbage til nummeret for at høre om ployet.


Meploy er designet til at være så nemt at bruge som muligt. Derfor har vi opsat platformen til automatisk at informere dig, når du skal tage stilling til noget, og ikke omvendt. Efter du har oprettet dig på meploy, vil du modtage notifikationer, når der bliver slået nye ploys op - enten åbent på platformen, eller direkte til dig.

Der bliver også automatisk sendt notifikationer ud, hvis du modtager en besked, eller hvis der er sket ændringer i dit ploy - f.eks i forbindelse med en aflysning.

Vi vil derfor varmt anbefale dig at tillade notifikationer på din smartphone, så vores platform kan gøre det, den er designet til.


De notifikationer der haster sendes på sms. Vi prøver at begrænse antallet af beskeder, der sendes med sms og kun at sende dem, når det virkelig er nødvendigt - f.eks. i forbindelse med et hasteploy i dit område eller andet, der kræver en reaktion fra dig.


Hvis du i en periode ønsker at holde en pause fra meploy, kan du enten slå alle notifikationer fra, eller sætte din konto på pause. Når du sætter din konto på pause, vil alle notifikationer automatisk blive slået fra og virksomhederne kan ikke længere søge din profil frem. Du kan til hver en tid aktivere din profil igen.


Sommetider vil vores Support Team kontakte dig personligt for at informere dig om nye jobmuligheder, eller ændringer.
Som meployee har du ikke en personlig jobkonsulent, men i stedet vil hele teamet arbejder sammen om at kontakte dig, når det er nødvendigt.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

Alle nye ploys, der er slået op på vores jobtavle, vil være synlige for alle, der befinder sig indenfor en bestemt radius af arbejdspladsen. Hvis du allerede er booket til et ploy, vil du ikke kunne se nye ploys, der ligger indenfor den samme tidsramme.

Hvis arbejdet kræver et specifikt certifikat, skal dette først verificeres, før du kan ansøge ployet. I disse tilfælde, vil vi bede dig uploade certifikatet direkte på din profil, og ikke som en del af ansøgningen. Når vi så har verificeret det, vil du være i stand til at ansøge om alle ploys som kræver dette certifikat i fremtiden.


For at blive en del af en virksomheds My Staff, kan du enten blive inviteret direkte af virksomheden, eller automatisk blive tilføjet efter din første vagt. 95% af alle ploys går direkte til specifikke meployees via Private ploys.

Virksomhederne har selv adgang til at vælge, hvem de vil tilføje eller fjerne fra deres My Staff. Der kan være flere årsager til at man bliver fjernet. Vi kan derfor ikke altid give en specifik begrundelse, hvis det skulle ske, at du bliver fjernet fra en virksomheds My Staff.
.


Virksomhederne kan selv bestemme, hvem de ønsker at arbejde med, og kan gemme deres favorit meployees i deres My Staff. Teamlederne fra virksomheden kan sende ploy-anmodninger ud til alle i My Staff, specifikke grupper eller specifikke meployees. Dette er hvad meploy kalder Private Ploys, og disse er ikke synlige for alle på platformen.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

Vores algoritme notificerer altid først de meployees, som matcher jobbet bedst. Der er hundredvis af parametre, der tages i betragtning, men de tre vigtigste er: 1) Din tilgængelighed (baseret på din kalender på din profil), 2) kompetencer og bedømmelser og 3) afstand til arbejdsplads.

Offentlige ploys altid synlige for alle i meploy’s community, så hold øje med din Jobtavle, hvis du er ny på platformen. Da det nogle gange tager algoritmen lidt tid at finde dig.


Som det første, vil vi anbefale dig at udfylde din profil, så du når 100% og derved bliver Pro-medlem. Som det næste, bør du sikre dig, at din kalender er opdateret. Med disse to punkter tjekket af, er du godt på vej. Som det sidste - fuldfør alle dine ploys. Vores algoritme vil altid foretrække de meployees, der er tilføjet til My Staff eller er booket gentagne gange af samme holdleder. Helt enkelt, sørg for at udføre dit arbejde på en måde, der giver virksomheden lyst til at booke dig igen


Selvom det kan hænde, at vi assisterer virksomhederne med at vælge en kandidat, sker det meget sjældent. Normalt opfordrer vi virksomheder til selv at vælge kandidater ud fra deres ansøgning og arbejdserfaring. Virksomheder kan derfor anmode om at se dit CV og specifikke dokumenter, for at hjælpe dem med udvælgelsesprocessen. For det meste, vil tre til fire velskrevne sætninger i din ansøgning være tilstrækkeligt. Vær dog sikker på, at du har kompetencerne til at fuldføre jobbet. Har du ikke dette, bliver det hurtigt opdaget, og du vil da ikke blive booket igen.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

Hvis du er en del af en virksomheds MyStaff, vil teamlederne altid kunne se en lille del af din kalender og booke dig direkte via “din kalender”. Derfor er det vigtigt, at du holder den opdateret, hvis du er interesseret i at få flere vagter!


Kalenderen er en vigtig del af meploy, da det giver virksomhederne et overblik over, hvornår du kan arbejde. Den hjælper også vores algoritme med at notificere dig ved nye jobmuligheder. Du kan udfylde din kalender tre måneder ud i fremtiden og du vil få en notifikation, når din kalender skal opdateres.


I din kalender kan du markere hvilke dage du er ledig til at arbejde og hvilke dage du ikke kan. Du kan dog stadig afvise ploys på dage, hvor du står som ledig. Hvis du tager på ferie, kan du kontakte os, så vi kan markere i din, at du er på ferie.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

meploy indbetaler automatisk dine feriepenge til FerieKonto hvert kvartal. Feriepenge udgør 12,5% af din ferieberettigede løn, og du kan altid se på din lønseddel, hvor meget du har optjent.

Du kan søge om udbetaling af feriepenge på borger.dk:https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Oversigt-ferie/faa-feriepenge-udbetalt

Har du flere spørgsmål angående dine feriepenge, bedes du kontakte FerieKonto.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

Oplever du problemer med vores app eller hjemmeside, så kontakt os venligst via formularen nedenfor med så mange detaljer som muligt om problemet

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret

Ja! Community Bonus bliver udbetalt som lønbonus. Hvor meget du bliver beskattet, afhænger af din indkomst og personlige skatteforhold.


Vi giver 10 % af vores årlige overskud til Community Bonus programmet. Beløbet du modtager i bonus afhænger af, hvor mange timer du har arbejdet, og bidraget med til meploys arbejdsfællesskab (vores Community)

Vi har lavet tre (3) trin løbende for året:

100 timer arbejdet = 500 kr
500 timer arbejdet = 1000 kr
1500 timer arbejdet = 2000 kr

Bonussen er dynamisk, hvilket betyder, at størrelsen af beløbet kan stige i løbet af året, hvis vores overskud stiger.


For at få del i vores Community Bonus, skal du være Pro-bruger på meploy (det er gratis at blive Pro). Når du er Pro, optjener du bonus når du arbejder via meploy.
I løbet af 2020 vil bonussen blive optjent og udbetalt løbende, som du arbejder. På denne måde skal du ikke vente og du vil automatisk få udbetalt din bonus sammen med din løn


Som meployee har du dit helt eget invitationslink (URL), som du kan dele med andre.
Når du inviterer en ven via dit personlige link, vil vedkommende modtage 50 ‘Mønts’ så snart de har færdiggjort deres oprettelse hos meploy. Du optjener også 50 ‘Mønts’ så snart din ven har fuldført tre (3) vagter. Du vil yderligere optjene 100 Mønts, når din ven har fuldført vagter svarende til en hel måned (21 vagter).

Hvis din ven opretter sig uden at bruge dit invitationslink, kan vi desværre ikke garantere optjening af ‘Mønts’, fordi oprettelsen ikke vil være registeret som anbefalet af dig.

Indsend en ticket

Medmindre andet er nævnt, er alle felter påkrævede. Angiv venligst en så beskrivende titel og forklaring som muligt.

Skriv venligst en så fyldestgørende beskrivelse som muligt, og inkludér alle detaljer.
(valgfrit)
Du kan vedhæfte en fil som f.eks. et dokument eller screenshot til denne ticket.
Vi sender dig en mail når din ticket er opdateret